Lepsze czasy dla naszej jednostki nastały w połowie  lat 70-tych kiedy to dzięki zaangażowaniu miedzy innymi ówczesnej Prezes Sabiny Ciesielskiej, Komendanta Andrzeja Ciesielskiego oraz  skarbnika Mariana Osińskiego, w czynie społecznym mieszkańców wsi  udało się wreszcie wybudować murowaną Remizę z prawdziwego zdarzenia, która po wielu modernizacjach i przebudowach służy nam do dzisiaj. Na początku lat 80-tych dzięki wsparciu Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, straż otrzymała pierwszy prawdziwy samochód gaśniczy  marki Żuk wyposażony w motopompę typu M8/PO5 a pierwszym kierowcą został Eugeniusz Zalewski. Dzięki temu nowoczesnemu jak na tamte czasy sprzętowi OSP Kruszew stała się w pełni wartościową jednostką, biorącą udział w wielu akcjach gaśniczych na terenie nie tylko dzisiejszej gminy Pniewy ale i całego Powiatu Grójeckiego. Od początku działalności jednostka ściśle współpracowała z pobliska szkołą podstawową. W roku 1985 Zarząd OSP na prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kruszewie przekazał nieużytki przyległe do terenu szkoły będące własnością OSP na rzecz szkoły gdzie aktualnie mieści się teren sportowo-rekreacyjny dla młodzieży szkolnej.

Pismo przekazania terenu należącego do OSP Kruszew na rzecz Szkoły Podstawowej w Kruszewie gdzie aktualnie mieści się teren sportowo-rekreacyjny. Data pisma 1985-06-14 . Podpisy Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP  Kruszew.

  W roku 2002 wspólnymi siłami naszych druhów zmodernizowana została remiza. Przebudowane zostało miejsce przeznaczone na garażowanie wozu bojowego, gdzie aktualnie znajduje się sala bankietowa. Od tamtej pory remiza nasza oficjalnie pełni również role świetlicy wiejskiej gdzie odbywa się wiele imprez i zebrań. W kolejnym roku uporządkowany został teren przed nasza remizą, a w 2006 roku na placu należącym do OSP wybudowany został garaż gdzie aktualnie stacjonuje nasz wóz bojowy oraz mieści się magazyn sprzętu gaśniczego.

Nasz kolejny wóz bojowy Star 660 zaadoptowany do służby w OSP Kruszew w 1993 roku. Wcześniej służył w wojsku jako samochód cysterna. Prawdziwy czołg na kołach: 6-clindrowy silnik benzynowy 4680cm, napęd na 3 osie, 5-biegowa niesynchronizowana skrzynia biegów, autopompa, ładunek 4500L wody, prędkość max. 70kmh.

Zdjęcia z imprezy strażackiej w OSP Wilczoruda 1996 rok. Na zdjęciu nasz Star 660 oraz Żuk. Od lewej u góry : Kierowca - Piotrkowicz Ryszard, Komendant - Pawlak Tadeusz. Od lewej na dole: Pawlak Michał, Rosłaniec Kazimierz, Czajkowski Czesław,  Prezes Śp.Ciesielski Andrzej, Zalewski Sylwester, Skarbnik - Osiński Jan, Śp. Wiechucki Mirosław,  Gospodarz - Malinowski Leszek.

Kolejne zdjęcie z imprezy strażackiej w OSP Wilczoruda  gdzie udział brali nasi druhowie. Rok 1996.

Przebudowa budynku Remizy - Rok 2002

Akcja gaszenia wsi Michrówek 1963 rok. W trakcje tej akcji zniszczeniu uległa nasza  motopompa typu M-400.

  Bardzo ważną dla nas datą był rok 2004 kiedy to Prezesem został dh. Ryszard Piotrkowicz a jednostka nasza uroczyście obchodziła rocznicę 80-lecia istnienia. OSP Kruszew nadany został sztandar a oficjalnie do służby w naszej jednostce trafił wóz bojowy marki Star 244, który po kilku modernizacjach i remontach nadal nam służy. Impreza rocznicowa odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie i połączona była z dożynkami gminnymi, udział w niej wzięło wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców Kruszewa i okolic. Na początku roku 2010 rozpoczęta została kolejna duża inwestycja, jaką był remont placu przed remizą.

 

Prace porządkowo-remontowe na placu przed remizą. Rok 2003

Uroczyste poświęcenie wozu bojowego Star 244 przez proboszcza parafii Św. Jana Chrzciciela w Rembertówe ks. J.Południaka podczas obchodów 80-lecia istnienia jednostki. Teren Szkoły Podstawowej w Kruszewie, sierpień 2004 rok.


Nadanie Sztandaru

  Od 2011 roku jednostką OSP Kruszew kieruje nowy Zarząd w składzie: Prezes Piotr Ciesielski, V-ce Prezes Jacek Pietraszewski, Naczelnik Michał Pawlak, Sekretarz Paulina Guzik-Ciesielska, Skarbnik Łukasz Zalewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Guzik. Najważniejszą rzeczą jaką udało sie od tamtej pory wykonać był remont naszej sali bankietowej i zaplecza. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej ale wiele prac wykonanych zostało w czynie społecznym przez naszych druhów.

        

Wręczenie odznaczeń za zasługi dla honorowych członków OSP Kruszew.

Pompa typu M-400 . Tak wyglądała nasza pierwsza motopompa spalinowa.

Prace remontowe w budynku remizy wykonane zostały w dużym stopniu własnymi siłami. Kwiecień 2012 rok.

Obecnie OSP Kruszew liczy  30 członków zwyczajnych,  4  honorowych oraz 3 członków wspierających. Aktualnie priorytetem dla nowego Zarządu jest podniesienie wartości bojowej naszej jednostki. Po kilku ważnych remontach wozu bojowego, sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych uzupełniany jest sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie. Jednym z ważniejszych zadań ostatniego czasu w tym zakresie była wymiana silnika i autopompy w wozie bojowym. Dodatkowo duży nacisk kładziony jest na szkolenia teoretyczne i praktyczne naszych strażaków oraz wyposażenie osobiste zgodne z aktualnymi standardami i wymogami bezpieczeństwa.

 

Młoda załoga OSP Kruszew. Od lewej z tyłu: Mariusz Witczak, Gospodarz Wojtek Malinowski, V-ce Prezes Jacek Pietraszewski, Jarek Orzeszak, PKR Adam Guzik, Rafał Witek, Marcin Dusza, Daniel Szeląg, Naczelnik Michał Pawlak, Kierowca Łukasz Piotrkowicz, Prezes Piotr Ciesielski, Krzysztof Skrzypczak. Kwiecień 2013 rok.

Remont wozu bojowego - wymiana silnika Kwiecień 2012 rok

Druhowie OSP Kruszew w trakcie szkolenia 1 i 2 stopnia. PSP Grójec, Marzec 2014 rok.

Warto wspomnieć również, że od samego początku istnienia OSP Kruszew oprócz działalności typowej dla straży pożarnej bierze czynny udział w życiu swojej lokalnej społeczności. Już w pierwszych latach działalności kiedy za remizę służyła drewniana szopa w strażnicy OSP organizowane zabawy taneczne i zebrania wiejskie. Inne przedsięwzięcia organizowane z inicjatywy strażaków OSP Kruszew to akcje sprzątania wsi, spotkania wigilijne, pokazy strażackie dla dzieci, bale sylwestrowe.  Jako jedyna jednostka na terenie parafii św. Jana Chrzciciela uczestniczymy też w wielu uroczystościach kościelnych. Co roku tradycyjnie w Wielką Sobotę pełnimy wartę w trakcie uroczystości adoracji Grobu Pańskiego a procesja w Święto Bożego Ciała  odbywa się również z naszym udziałem.

 

Wizyta przedszkolaków w OSP Kruszew. Listopad 2012 rok

Adoracja Grobu Pańskiego. Rembertów 2012 rok.

Bal Sylwestrowy 2013 rok.

Przez te 90 lat działalności dla naszej jednostki jak to w życiu bywa, były czasy lepsze i gorsze, czasy stagnacji i rozkwitu. Przewinęło się przez ten okres wiele ważnych postaci dzięki, którym nasza jednostka działała i działa nadal, pomimo wielu przeciwności losu. W obecnych czasach kiedy znaczenie jednostek OSP słabnie na rzecz lepiej doinwestowanych i wyposażonych jednostek Państwowej Straży Pożarnej utrzymanie jednostki to poważne wyzwanie. My obecni druhowie chcielibyśmy jednak kontynuować dzieło naszych ojców i przekazać nasz dorobek kolejnym pokoleniom ponieważ OSP Kruszew to nie tylko straż pożarna, to również tradycja i historia naszej okolicy a także  pamięć i szacunek dla tych co byli przed nami.

 

   

... i kolejne 90 lat przed nami !!

Uroczystość 90-lecia powstania jednostki. Kruszew 28.06.2014

 

Zdjęcie grupowe. Kwiecień 2009 rok

 

 

 

 

Naczelnicy/Prezesi OSP Kruszew od 1924 r.

1. Stanisław Rupiewicz

2. Jan Klimaszewski

3. Stanisław Witek

4. Sabina Ciesielska

5. Eugeniusz Pacholski

6. Andrzej Ciesielski

7. Czesław Czajkowski

8. Ryszard Piotrkowicz

9. Piotr Ciesielski

PS.

Do napisania historii OSP Kruszew przymierzałem  się już od kilku lat, ale dopiero zbliżająca sie rocznica 90-lecia istnienia naszej jednostki sprawiła to, że moje plany zostały zrealizowane. Ponieważ kronika naszej jednostki nie była nigdy prowadzona a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo i nie zachowało się zbyt wiele zdjęć i innych materiałów, historia ta w dużej mierze powstała na podstawie wspomnień wieloletnich mieszkańców Kruszewa i członków OSP, druha Mariana Osińskiego  i druha Daniela Osińskiego, który 90 letnią rocznicę swoich urodzin obchodzi dokładnie w tym samym roku co nasza jednostka. Z uwagi na to, że pamięć ludzka bywa zawodna, historia ta może być oczywiście obarczona kilkoma błędami, głównie jeśli chodzi o daty przed 1990 rokiem ale chronologia wydarzeń została zachowana. Bardzo pomocna okazała się też udostępniona mi kronika Szkoły Podstawowej w Kruszewie gdzie odnalazłem kilka ważnych wpisów nawiązujących do działalności naszej straży. Nie jest to też ostateczna wersja historii naszej jednostki i cały czas w miarę odnajdywania nowych materiałów będzie ona uzupełniana. Za pomoc w napisaniu tej historii składam serdeczne podziękowania dla:

Marian Osiński i Daniel Osiński - za poświęcony czas.

Państwo Henryk i Hanna Skoneccy - za kilka bardzo starych zdjęć z prywatnego archiwum.

Pani Bożena Kocewiak - za udostępnienie albumu rodzinnego i inne wykorzystane materiały

Beata Skrzypczak - za pomoc w dotarciu do Kroniki Szkoły Podstawowej w Kruszewie.

 

Na zdjęciu: z lewej długoletni Skarbnik OSP M.Osiński.  Z tyłu druh Śp. W.Skonecki i na dole Śp. J.Czajkowski . Zdjęcie z końca lat 50-tych.

Delegacja OSP Kruszew na uroczystej Mszy Świętej z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Kruszewie. Rembertów rok 2002.

Nasza Historia

  90 lat OSP KRUSZEW 1924 - 2014

      Pożary od zarania dziejów niszczyły nasz kraj, obracając w ruinę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny wielu pokoleń. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. W czasie pożarów ofiarą płomieni padały nie tylko warsztaty pracy, majątek ruchomy, domy, kościoły ale co gorsze ludzie tracili w nich swoje zdrowie i bardzo często życie. Na wsiach pożary bardzo długo były zmorą mieszkańców ponieważ całkiem do niedawna większość zabudowy wykonana była z drewna i innych materiałów łatwopalnych. Na początku walka z ogniem odbywała sie w sposób przypadkowy i mało zorganizowany. Jak podają źródła historyczne pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiają się w Polsce już w średniowieczu. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP, powstały w drugiej połowie XIX w. równolegle we wszystkich trzech zaborach. Historia naszej jednostki rozpoczyna się w roku 1924 kiedy to z inicjatywy mieszkańców naszej wsi powołana do życia została Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie. Założycielami tej organizacji na terenie Kruszewa według zeznań żyjących osób, które  pamiętają tamte czasy byli, ówczesny sołtys wsi  Franciszek Skonecki oraz sekretarz dawnej gminy Konie Stanisław Rupiewicz, który został jednocześnie pierwszym naczelnikiem i pełnił swoje obowiązki do końca wojny.

  Kolejnym ważnym punktem w naszej działalności był  rok 1993  kiedy to dzięki staraniom  Zarządu w składzie: Prezes Czesław Czajkowski, V-ce Prezes Sylwester Zalewski, Komendant  Tadeusz Pawlak, oraz ówczesny kierowca Ryszard Piotrkowicz,  przy wsparciu finansowym mieszkańców  Kruszewa i okolic jednostce udało się pozyskać wycofany ze służby wojskowej samochód-cysternę STAR 660. Dzięki adaptacji do służby w straży pożarnej na długie lata  jednostka nasza zyskała niezawodny w trudnym terenie wóz, który do dzisiaj budzi szacunek u druhów wspominających tamte czasy.

..............

Nasz pierwszy prawdziwy wóz bojowy marki Żuk wyposażony w motopompę Polonia M8/PO5. Służył w naszej jednostce od początku lat 80tych do roku 1996 a następnie po wycofaniu ze służby został sprzedany w ręce prywatne. 

Władysław Ziurkowski - kierownik Szkoły podstawowej w Kruszewie w latach 1945-1954. Zasłużony działacz na rzecz OSP Kruszew. To między innymi dzięki jego zaangażowaniu udało się zakupić pompę spalinową M-400.

   Zaraz po zakończeniu wojny jednostka wznowiła działalność a Naczelnikiem OSP Kruszew został nauczyciel pobliskiej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kruszewie, Jan Klimaszewski. Funkcję komendanta objął wtedy Marian Pawlak. W latach 1945-1954 w działalność na rzecz naszej jednostki zaangażowany był ówczesny kierownik Szkoły w Kruszewie Władysław Ziurkowski i jego żona Lucyna, którzy organizowali przedstawienia teatralne oraz inne imprezy artystyczne z udziałem między innymi  naszych druhów. Przedstawienia te były wystawiane także w Grójcu, Tarczynie, Pamiątce i wielu innych miejscowościach a dochód z tych imprez w znacznej części przeznaczony był na pomoc finansową dla naszej jednostki.  W trudnych czasach po wyzwoleniu nasza straż mieściła się nadal w drewnianej szopie a namiastkę wozu bojowego ciągle stanowił wóz konny zaprzęgany w konie okolicznych gospodarzy. Udało się jednak pozyskać pierwszą pompę spalinową typu M-400, która została później wykorzystana w kolejnej wielkiej  akcji gaśniczej w naszej historii jaką był ogromny pożar wsi Michrówek, który miał miejsce w 1963 roku.  Niestety podczas tej akcji pompa ta uległa zniszczeniu i w niedługim czasie jej miejsce zajęła nowocześniejsza i wydajniejsza motopompa typu PO-3.

  Na początku siedzibą nowo powstałej jednostki była drewniana szopa, która znajdowała się mniej więcej w miejscu obecnej remizy. Skromny sprzęt stanowił wtedy wóz konny na żelaznych kołach z ręczną pompą napędzaną siłą mięśni ośmiu strażaków oraz beczka na wodę o pojemności 200 litrów. Jednak zanim druhowie OSP Kruszew na dobre rozwinęli skrzydła na nasz kraj spadła okrutna zawierucha Drugiej Wojny Światowej. Po wybuchu wojny, pomimo ciężkich i niebezpiecznych czasów ochotnicy z Kruszewa nadal kontynuowali swoją działalność. Ważnym wydarzeniem czasów okupacji był rok 1943, gdzie w akcji ratowania płonącej  wsi Bikówek uczestniczyli między innymi i nasi druhowie. Niestety  pod koniec wojny z powodu przejęcia naszej siedziby przez okupanta działalność straży została zawieszona. Do czasu wyzwolenia w naszej remizie mieściła się kuźnia wykorzystywana przez stacjonujące w okolicy wojska Niemieckie. Inne ważne nazwiska tamtych odległych czasów to: Władysław Ciesielski, Jan Ciesielski, Władysław Pawlak, Daniel Osiński, Józef Osiński, Jan Guzik


 Franciszek Skonecki. Sołtys wsi Kruszew w latach 20-tych. Jeden z założycieli OSP Kruszew.

Zdjęcia pochodzące z lat 30-tych. Przedstawiają  druhów OSP Kruszew oraz strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek OSP Konie i OSP Zalesie. Rozpoznani zostali: 1.Franciszek Skonecki   2. Marian Pawlak   3. Józef Osiński