---- STREFA PRYWATNA ----
NIEUPOWAŻNIONYM I OSOBĄ PONIŻEJ 18 LAT WSTĘP WZBRONIONY

WCHODZĘ

WYCHODZĘ


Uwaga!!!!!!
WSZELKIE PODOBIEŃSTWO DO PRAWDZIWYCH POSTACI I ZDARZEŃ JEST PRZYPADKOWE